Regulamin

Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda się nam zapewnić Państwu pełne zadowolenie i satysfakcję z wypoczynku w naszym obiekcie, a jednocześnie umożliwi jego sprawną organizację.

 • Domek (apartament) wynajmowany jest na doby;
 • Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
 • Goście hotelowi podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie dowodu tożsamości, paszportu lub prawa jazdy (dzieci legitymacja szkolna).
 • Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji. W przypadku skrócenia pobytu, wcześniejszego wyjazdu należność za pobyt nie ulega zmianie.
 • W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500PLN za apartament, oddawana jest ona w dniu wyjazdu po dokładnym sprawdzeniu stanu domku i jego wyposażenia; w sytuacji jakichkolwiek uszkodzeń, kradzieży lub zniszczeń właściciel domku zmuszony jest zostawić dla siebie kaucje, a nawet zażądać dopłaty;
 • Gość powinien zawiadomić właściciela lub obsługę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób odwiedzających go;
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w apartamentach będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.
 • Możliwość przedłużenia pobytu uzależniona jest od dostępności i nie jest zagwarantowana.
 • Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę oraz udostępniać domku osobom nie zameldowanym,
 • Obiekt zapewnia:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę
 • wykonywanie niezbędnych drobnych napraw
 • Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty materialne gości;
 • Każdorazowo opuszczając domek (apartament) gość powinien sprawdzać zamknięcie drzwi, okien oraz wyłączać światło i inne urządzenia elektryczne. W przypadku nie zastosowania się do tego, obsługa ma prawo wejścia do domku w celu wyłączenia tych urządzeń;
 • Osoby nie zameldowane mogą przebywać w domku od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 • Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano;
 • Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz PALENIA PAPIEROSÓW
 • Nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez wcześniejszego powiadomienia o tym obsługi.;
 • Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domku grzałek, żelazek elektrycznych , palenie świeczek i włączanie innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku;
 • W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, a w pokojach zainstalowane są czujniki wykrywające dym i uruchamiające system alarmowy;
 • Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie gości;
 • Za zgubienie klucza do apartamentu – kara pieniężna 30zł;
 • W przypadku nie zastosowania się do poleceń kierownictwa, obsługi i niniejszego regulaminu. Właściciel ma prawo do natychmiastowego wydelegowania – usunięcia osób nie przestrzegających regulaminu bez możliwości domagania się zwrotu pieniędzy;