OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Obowiązek informacyjny

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej RODO] informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest UGORY Beata Migiel z siedzibą w 34-500 Zakopane, ul. Podhalańska obok nr 84.
 • Przetwarzanie danych osobowych:
 • goście Domku Na Ugorach
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich.
 • Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami, udokumentowanie usługi dla celów podatkowych.
 • wysyłka promocji Domku Na Ugorach – Zakopane
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki promocji Domku Na Ugorach Apartamenty – Zakopane na podany adres e-mail.
 • marketing
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług.
 • formularze kontaktowe
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu należytej obsługi przesłanego zapytania. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 • rekrutacja
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • goście Domku Na Ugorach Apartamenty 
  Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.W przypadku dochodzenia roszczeń oraz monitoringu – usprawiedliwiony cel administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f), w przypadku wypełnienia obowiązku podatkowego – przepis prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
 • wysyłka promocji Domek Na Ugorach Apartamenty – Zakopane
  Zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 • kontrahenci
  Realizacja umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.W przypadku dochodzenia roszczeń – usprawiedliwiony cel administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f), w przypadku konieczności wypełnienia obowiązku podatkowego – przepis prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
 • marketing
  Zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Marketing własnych produktów i usług – usprawiedliwiony cel administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f).
 • formularze kontaktowe
  Zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. W przypadku roszczeń – usprawiedliwiony cel administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f)
 • rekrutacja
  Zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 • W przypadku, gdy dane osobowe gości Domku Na Ugorach Apartamenty zostały udostępnione poprzez portal rezerwacyjny, biuro podróży, klientów korporacyjnych lub innych pośredników, to informacje na temat zakresu przetwarzanych danych osobowych można uzyskać u obsługi Domku Na Ugorach Apartamenty .
 • Przechowywanie danych:
 • goście Domku Na Ugorach Apartamenty – przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi później;
 • wysyłka promocji Domku Na Ugorach Apartamenty – Zakopane – przez okres ważności zgody na ten cel;
 • kontrahenci – przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi później;
 • marketing – przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
 • formularze kontaktowe – do momentu wycofania zgody lub przez okres przedawnienia roszczeń, w zależności które z tych zdarzeń wystąpi później;
 • rekrutacja – osoby wyrażające zgodę na przetwarzanie danych w związku z przyszłymi rekrutacjami – przez okres ważności zgody na ten cel. W pozostałych przypadkach przechowywane przez okres 1 miesiąca po zakończonej rekrutacji.
 • Wszystkim przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez kontakt: beata.migiel@gmail.com
 • Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
 • Dane osobowe przekazywane są dobrowolne, jednak są one niezbędne do zawierania i realizacji uświadczonych przez administratora sług.
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.